Niansiranje spektra fasadnih barv in ometov


V Heliosu poudarjamo in uporabnike seznanjamo s pomenom pravilne izbire nians za fasadne površine. Za dolgo obstojnost priporočamo nianse, ki so izdelane izključno na anorganskih pigmentih.

Pri premazih je prav pigment tisti, ki določa estetski videz objekta. Poleg moči obarvanja zagotavlja tudi svetlobno in vremensko obstojnost fasadnega premaza ter tako omogoča ohranjanje lepote objekta skozi daljše časovno obdobje.

Svetlobna obstojnost: Sonce seva svetlobo različnih valovnih dolžin; UV žarki razgrajujejo vezi v kemijskih spojinah, posledica omenjenega procesa je bledenje.

Vremenska obstojnost: kisel dež SO2 in vodni kamen povzročata lisavost ali spremembo nianse.

Podatki o svetlobni in vremenski obstojnosti se nanašajo na pigment in ne na barvo oz. kolorant kot polizdelek. Slednje podajo dobavitelji kot osnovo za izbor ustreznega pigmenta.

Helios v naboru HG MIX kolorantov uporablja svetlobno in vremensko najobstojnejše pigmente.

Pri naravnih pogojih so  testi obstojnosti pigmentov dolgotrajni  ter trajajo več let, podajajo pa za čisti ton in v definiranem rezanju z belo (običajno razmerje 1:25). Hitrejše rezultate dosežemo s pospešenim staranjem v svetlobnih in vremenskih komorah; korelacija med rezultati je zelo dobra.

Anorganski pigmenti (DH 1, 2, 3, 14, 20, 22, 23, 24 in 25) so svetlobno in vremensko zelo obstojni tako v čistih tonih kot tudi v podtonih. Organski pigmenti (DH 4, 6, 9, 13, 15, 16 in 17) pa so kemijsko občutljivejši tako na svetlobne kot na vremenske vplive skozi leta. Posledice omenjenih vplivov se na fasadni površini odražajo kot »bledenje« nianse, izplavljanje pigmenta, pojav lis na površini.

Organski pigmenti so pridobljeni s kemijsko reakcijo sinteze organskih spojin, anorganski pa so naravne rude, zmlete in kemijsko obdelane samo površinsko. Delci anorganskih pigmentov so večji, se teže spirajo in imajo stabilne kemijske vezi. Pri organskih pigmentih pa alkalnost podlage utegne uničiti kemijske vezi v pigmentih, le-te se zrahljajo in ob delovanju UV svetlobe in vlage pretrgajo ter sam pigment uničijo.

Ob upoštevanju zgoraj navedenega, ima najpomembnejšo vlogo obstojnost pigmenta, od katerega je odvisna tudi obstojnost končne nianse. Znano je, da je delež veziva v zidnih premazih in ometih bistveno manjši kot v ostalih pigmentiranih premazih (emajli, avtolaki…), posledično pa je izpostavljenost pigmenta zunanjim vplivom pri omenjenih premazih večja, kar lahko privede do hitrejšega propadanja in spremembe same nianse. V fasadnih premazih je bolj zaželena in priporočena uporaba anorganskih pigmentov, kot pa kemijsko sintetiziranih organskih pigmentov, vendar pa intenzivnih ”živih” nians samo z anorganskimi pigmenti ni mogoče doseči. Priporočamo torej, da se izboru teh intenzivnih nians pri fasadnih barvah in ometih izognemo.

Barvna stabilnost je odvisna od kemije, kristalne modifikacije pigmenta ter velikosti in koncentracije delcev. Pomembno vlogo igra poroznost sistema, v katerega se dodajajo pigmentne paste (silikonski sistem, recimo, je zelo porozen, zato se v tovrstnih sistemih organski pigmenti ne uporabljajo).  Pomemben dejavnik je tudi sama površina, na katero premaz nanašamo (če je površina denimo bazična, to lahko privede do t.i. požiranja organskega pigmenta; tudi v silikatnih sistemih, ki so že sami po sebi alkalni, se organski pigmenti ne uporabljajo).

Na proces bledenja fasadne površine pa vplivajo tudi tip veziva fasadne barve ali ometa, moč UV svetlobe in količina vlage, alkalnost in presušenost ometa/lepila pod samo barvo, redčenje barve in pa sama aplikacija premaza.

Okusi so različni, zato tudi v Heliosu ponujamo širok spekter fasadnih nians, tudi temnejših., kot so recimo oranžna ali pa temno rdeča.

Vendar pa smo hkrati uporabnike dolžni opozoriti, da bodo takšne nianse skozi leta na osončenih straneh izgubljale svojo intenzivnost ter bledele.

Da bi uporabnikom izbiro nians olajšali, smo v Heliosu izdelali barvno karto SPEKTRA Terra, v kateri so nianse do T 400 izdelane zgolj na kombinaciji anorganskih pigmentov. Na ta način je uporabniku odločitev olajšana ter stabilnost barvnega tona fasadne površine v celoti odvisna od njegove odločitve.