Arhivi Kategorije: Pravno

Varstvo osebnih podatkov

V Skupini Helios (v nadaljevanju: upravljalec; kontakt: Količevo 65, 1230 Domžale, e-naslov: [email protected]) spoštujemo zasebnost uporabnikov in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene preko spletnih obrazcev, skrbno varovali v skladu z veljavno zakonodajo.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani se lahko zgodi, da nam uporabniki prostovoljno zaupajo svoje osebne podatke (ime, naslov, elektronski naslov ipd.). V Skupini Helios bomo osebne podatke uporabili in hranili do zaključka namena, za katerega smo osebni podatek prejeli oz. do preklica privolitve. Z uporabo ustreznih tehničnih in organizacijskih postopkov za zavarovanje osebnih podatkov bomo preprečevali nepooblaščene dostope do osebnih podatkov ali njihovo razkritje.

V primeru, da je uporabnik na naši spletni strani izpolnil kontaktni obrazec, bomo posredovane podatke uporabili samo za namen korespondence. Če nam uporabnik svojih kontaktnih podatkov ne bo želel posredovati, mu na njegovo vprašanje žal ne bomo mogli odgovoriti.

V primeru, da je uporabnik na naši spletni strani izpolnil obrazec za registracijo, bomo njegove podatke uporabili samo za omogočanje vpogleda in uporabe dokumentov, ki so na voljo registriranim uporabnikom, in sicer do preklica s strani uporabnika.

Skupina Helios posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov občasno zaupa pogodbenim partnerjem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Ti lahko pridobljene podatke obdelujejo izključno v imenu in po navodilih Skupine Helios in le za vnaprej opredeljene namene in v skladu z veljavno zakonodajo. Kadar Skupina Helios uporablja programska orodja ali za druge namene shranjuje osebne podatke na strežnikih pri ponudnikih izven Evropske unije, kot zaščitni ukrep uporablja odobrena standardna pogodbena določila kot del pogodbe s ponudnikom teh storitev.

Uporabnik lahko od Skupine Helios  kadarkoli zahteva dostop do podatkov in njihov popravek (ter v zvezi s tem omejitev obdelave), prenosljivost podatkov (v primeru osebne privolitve ali pogodbe) ali izbris svojih osebnih podatkov (to ne velja za podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbe, ves čas njene veljavnosti). Uporabnik lahko kadarkoli prekliče dano privolitev v obdelavo osebnih podatkov ali ugovarja uporabi svojih podatkov za namene neposrednega trženja. Uporabnik to stori po elektronski pošti: [email protected] ali po pošti na naslov: Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija, kjer v zadevi/pripisu navede GDPR – Helios Tinting – »Slovenija«. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskemu pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

Pravno obvestilo

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o družbi Helios TBLUS d.o.o. in z njo povezanimi družbami, o poslovanju teh družb in njihovih proizvodih. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki velja za vsakogar, ki obišče to spletno stran. Z uporabo spletne strani https://helios-tinting.com/ uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in se z njimi strinja.

Splošni pogoji poslovanja podjetja

Osebna izkaznica

Podjetje: HELIOS Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, d.o.o.
Matična številka: 5043212000
Davčna številka: SI 45984794
Vložna številka: 10447300, Sodni register, Okrožno sodišče v Ljubljani
Sedež: Količevo
Poslovni naslov: Količevo 65, 1230 Domžale
Telefon: +386 1/722 40 00
Fax: +386 1/722 41 10

Pravne informacije

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta https://helios-tinting.com/. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na spletnem mestu https://helios-tinting.com/ so zaščitena z avtorsko in sorodnimi pravicami in/ali s pravicami industrijske lastnine, katerih imetnica je družba Helios TBLUS d.o.o. in/ali z njo povezane družbe. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu https://helios-tinting.com/ izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Prepovedana je vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani https://helios-tinting.com/, predvsem za komercialne namene.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani https://helios-tinting.com/, se lahko reproducira le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorski in sorodnih pravicah in/ali pravicah industrijske lastnine. Teh informacij in gradiv se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Helios TBLUS d.o.o. in/ali z njo povezanih družb.

Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine iz te spletne strani mora biti uporabljen znak Helios TBLUS d.o.o., v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane. Spletno mesto https://helios-tinting.com/ vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, pri čemer družba Helios TBLUS d.o.o. ni odgovorna za njihovo vsebino in v zvezi s tem ne daje nobenih jamstev. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Helios TBLUS d.o.o. v celoti izključena.

To pravno obvestilo lahko družba Helios TBLUS d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat veljavni obliki, zato je priporočeno, da se uporabniki natančno seznanijo z njegovo vsebino ob vsakem obisku spletne strani https://helios-tinting.com/. Uporaba spletne strani https://helios-tinting.com/ v nasprotju s tukaj navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran https://helios-tinting.com/ v nasprotju s tukaj navedenimi pravili, je v celoti sam odgovoren za svoja ravnanja.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletni strani https://helios-tinting.com/ so informativne narave. Družba Helios TBLUS d.o.o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletni strani https://helios-tinting.com/, vendar ne more jamčiti za njihovo točnost in celovitost ter v zvezi s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Uporabniki uporabljajo spletno stran https://helios-tinting.com/ in na tej strani objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba Helios TBLUS d.o.o., niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba Helios TBLUS d.o.o. ni odgovorna za škodo (vključno za tisto, ki jih povzročijo virusi), ki bi jo zaradi obiska spletne strani https://helios-tinting.com/ ali kakršnekoli njene uporabe uporabnik utrpel na računalniški opremi, mobilnem telefonu ali katerekoli drugi napravi in/ali aplikaciji, s katero je mogoče dostopati do te spletne strani. Prav tako ni družba Helios TBLUS d.o.o. odgovorna za kakršnekoli drugo vrsto škode, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani https://helios-tinting.com/ . Družba Helios TBLUS d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani https://helios-tinting.com/ kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega obvestila, ter ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.