Navodila za vzdrževanje mešalnih mest


UPRAVLJANJE MEŠALNICE

 • Z mešalnico sme upravljati oseba, ki je bila deležna izobraževanja s strani predstavnikov Heliosa
 • Računalnik povezan z mešalnico je namenjen izključno upravljanju z mešalnico.
 • Postavitev ob oknu oz. izpostavljenosti soncu zaradi pospešenega sušenja ni priporočena
 • Lokacija v čistem prostoru, brez prahu in drugih nečistoč
 • Najnižja temperatura za nemoteno delovanje dozirnika mora biti vsaj 15 °C.

ČIŠČENJE IN MENJAVA GOBICE

 • Čiščenje šob – program čiščenja šob izvedemo vsaj enkrat tedensko ter spremljamo doziranje vseh 16 oz. 24 niansirnih past.
 • Vzdrževanje gobice – gobico vlažimo oziroma operemo vsak dan
 • Gobico zamenjamo po potrebi ali vsaj enkrat mesečno

POLNITEV NIANSIRNIH PAST

 • Niansirne paste pred polnitvijo v dozirnik pretresemo v stresalniku 1-3 minute!
 • Pri dolivanju niansirnih past v dozirnik je potrebno paziti, da se vedno vliva preko plastičnega dela (vetrnice)
 • Rok uporabe HG MIX niansirnih past je 2 leti v originalno zaprti embalaži – paziti na zalogo
 • Neidočih niansirnih past NE polnimo do maksimuma
 • V kanister natočimo količino, ki bo predvideno porabljena v 6 mesecih
 • Skladiščenje obeh tipov past: suh prostor, T= 5-35°C

Le z upoštevanjem navodil lahko preprečite marsikatero reklamacijo
ali težavo pri delu z mešalnim sistemom!