Category Archives: Uncategorized

Tinting software

Helios tinting software represents a new solution for connecting our color matching in the laboratory with dispensers on point – of – sale.

Quality of the color depends of the people creativity and technology used. Tinting software plays a key role to maintain the quality and repeatability of color shades. It is a part of a integral tinting approach, which enables our customer to perform a  simple tinting according to their demands, including service of dispensers and shakers and training for their use.

Software was developed in Helios and it is constantly being updated and improved according to the market needs. It contains database of different color formulations for decorative and industrial coatings of Helios Group.

 • extensive database of color formulations.
 • User friendly
 • Quick and simple solution for production of different color shades
 • Saving private formulations
 • Own pricelist
 • Usage analysis
 • Dosing history

Program za doziranje

Programska oprema Helios Tinting predstavlja novo ugodno rešitev za doziranje nians pri naših strankah, saj povezuje delo koloristov na TINTING oddelku s servisnim delom na terenu.

Kakovost barve je odvisna od kreativnosti ljudi in tehnologije, ki jo ustvarja. Tinting program ima ključno vlogo pri zagotavljanju kvalitete nians in njihove ponovljivosti. Program je del celostnega tinting pristopa, ki strankam omogoča enostavno niansiranje po njihovih zahtevah, vključno s celotnim servisom mešalne opreme in treningom za njihovo uporabo.

Glede na pravice uporabnikov se programska oprema Helios Tinting  razlikuje po različnih stopnjah. Tako je za osnovnega uporabnika v trgovini uporaba zelo enostavna. Prodajalec je v zelo kratkem času pripravljen za uporabo našega programa.

Programska oprema je plod lastnega razvoja, kar omogoča nenehno nadgrajevanje in hitro prilagajanje zahtevam trga. Zajema podatke o barvnih formulacijah dekorativnih in industrijskih premazov ter združuje izdelke premaznih hčerinskih podjetij skupine Helios.

 • velika baza podatkov barvnih formulacij za različne izdelke,
 • uporabnikom prijazen program,
 • hitra in enostavna rešitev za izdelavo širokega spektra nians,
 • shranjevanje lastnih formulacij,
 • lasten cenik,
 • analiza porabe ter
 • dostop do zgodovine doziranj.